Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy stosować w budynku?

Witamy na stronie!

Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy stosować w budynku?

29 maja, 2020 Bezpieczeństwo 0

Na rynku pojawia się coraz więcej obiektów mających różne przeznaczenie docelowe. Niemniej każdy z nich musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, które określają wymogi dla tego typu konstrukcji. W przypadku budynków, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób w przestrzeni zamkniętej jednym z największych niebezpieczeństw jest wystąpienie otwartego ognia.

Ważna rola rzeczoznawcy ppoż

rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowychW związku z tym w aktualnych przepisach i aktach prawnych doprecyzowane są zapisy odnośnie środków ochrony które muszą być podjęte żeby temu zapobiec. W budynkach stosuje się zarówno bierne jak i aktywne środki ochrony. Do tych pierwszych należy między innymi natrysk ognioodporny na elementy nośne. Do aktywnych środków zaliczyć można między innymi system sygnalizacji pożaru składający się z wielu specjalistycznych urządzeń. Rolą projektanta jest kompleksowe podejście i dobranie odpowiednich sprzętów czy ich rozmieszczenie. Niemniej przepisy zmieniają się co jakiś czas wraz z postępem technologicznym. W takim przypadku zarządca często zleca osobie uprawnionej wykonanie ekspertyzy mającej na celu stwierdzenie czy obiekt spełnia wymogi. Bardzo często czynność tą wykonuje rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadający odpowiednią wiedzę, kompetencje oraz co najważniejsze uprawnienia. Jest to niezwykle istotne.

Osoba taka wykonuje przegląd obiektu pod kątem zastosowanych środków ochrony. Wynikiem podjętych działań jest ekspertyza, w której znajdują się stosowne zapisy i nawiązania do obowiązującego prawa. Dzięki temu osoba zlecająca ma udokumentowane wszystkie wykonane czynności. W ten sposób ma również wymienione działania, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia niezgodności. Jest to niezwykle ważne żeby możliwie jak najszybciej dostosować obiekt do obowiązujących wymogów.