Elektroniczny przetrwornik masy

W przemyśle często zachodzi konieczność dozowania oraz ważenia materiałów, które wchodzą w skład danego procesu. Czynności te również są realizowane na magazynie podczas przyjmowania materiałów. Muszą być bowiem sprawdzone warunki zrealizowanego zamówienia. W tym celu stosowane są układy, które umożliwiają sprawdzanie wagi w przedziale odpowiednim do danego zastosowania.

Dokładność pomiaru wag przemysłowych

elektroniczne wagi przemysłoweW przypadku przestrzeni magazynowych wykorzystywane są elektroniczne wagi przemysłowe, które pozwalają na weryfikowanie wagi z dokładnością do 0,1kg. W większości zastosowań jest to wystarczające ponieważ z reguły w magazynie są przyjmowane przesyłki o znacznych gabarytach a co za tym idzie również masie własnej. Nie jest to oczywiście regułą. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa może się również zdarzyć sytuacja, w której na magazynie dominują paczki o małych gabarytach oraz wagach. W przypadku dozowania substancji czy materiałów w trakcie trwania procesu przemysłowego wcześniej wspomniana dokładność rzędu 0,1kg w większości przypadków jest niewystarczająca. Do realizacji tych czynności wykorzystywane są znacznie bardziej dokładne wagi, które często są w stanie wykonać pomiar o dokładności rzędu dziesiętnych części grama. Precyzyjny pomiar umożliwia dozowanie odpowiednich ilości substancji co z kolei znacznie wpływa na jakość produktu końcowego.

Warto dodać, że dzięki zastosowaniu elektronicznych układów umożliwiających przetwarzanie wielkości oraz wyświetlanie wyników pomiaru na czytelnym ekranie zmniejszane jest ryzyko błędnego odczytu wartości przez człowieka. Rozwiązania te można bez problemu zakupić w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Warto również zadbać o regularną kalibrację układów pomiarowych wag. Czynność ta daje pewność, że zastosowana waga podaje rzeczywistą wartość masy.

Elektroniczny przetrwornik masy