Właściwości siarczanu miedzi

Miedź jest niezbędnym minerałem, naturalnie występującym w środowisku. Można ją znaleźć w żywności oraz wodzie. Miedź w glebie pochodzić może zarówno ze źródeł naturalnych jak i z pestycydów. Siarczan miedzi jest związkiem nieorganicznym, który łączy siarkę z miedzią. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i owadobójcze.

Szerokie zastosowanie siarczanu miedzi

siarczan miedziToksyczność siarczanu miedzi zależy od zawartości miedzi. Związek ten jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i może wiązać się z osadami. W Stanach Zjednoczonych, jest zarejestrowany do stosowania w pestycydach od 1956 roku. Na rynku znajduje się kilkadziesiąt aktywnych produktów zawierających siarczan miedzi. Produkty te mogą mieć postać płynów, pyłów lub kryształów. Niektóre z nich zostały dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie i podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia narażenia na działanie danego produktu. Jeśli dojdzie do ekspozycji, należy postępować zgodnie z instrukcjami pierwszej pomocy dołączonymi do produktu. Siarczan miedzi jest stosowany m.in. do produkcji środków grzybobójczych i owadobójczych, środków antyseptycznych, farmaceutyków i konserwantów oraz tekstyliów. Wykorzystywany jest również do stymulacji wzrostu w rolnictwie, sterylizacji gleby, dezynfekcji, zapobiegania chorobom i ochrony przed pleśnią, a także oczyszczania gazu i barwienia.

Miedź jest niezbędnym pierwiastkiem i jest wymagana do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Organizm ludzki dostosowuje swoje środowisko wewnętrzne, aby utrzymać równowagę miedzi. Siarczan miedzi jest wchłaniany do organizmu po spożyciu lub wdychaniu. Następnie szybko przedostaje się do krwiobiegu i przemieszcza po całym organizmie.

Właściwości siarczanu miedzi