Uzdatnianie wody pitnej

Dostęp do wody pitnej wydaje się być czymś oczywistym w dzisiejszych czasach, bez wody organizmy żywe nie są w stanie przetrwać. Woda jest czymś co nas napędza i bez czego byśmy bardzo szybko skończyli nasz żywot. Dla osób z cywilizowanych, wysoko rozwiniętych społeczeństw brak dostępu do wody jest rzeczą abstrakcyjną, ale jednak niektórzy mają z tym problem.

Czy tabletki uzdatniające wodę mogą pomóc?

tabletki uzdatniające wodęOstatnie dekady przyniosły gwałtowny rozwój w dziedzinie dostępu do wody pitnej. W 2016 roku już 91% ludzi miało dostęp do wody nadającej się do spożycia, co jest niezwykle dobrym wynikiem w porównaniu do roku 1990 gdzie dostęp ten miało tylko 76% społeczeństwa naszego globu. Problem ten nie brzmi jakby był na jakąś ogromną skalę, jednak jest on w dalszym ciągu realny i przytłaczający. Aktualnie dostępu do wody pitnej nie ma 663 milionów ludzi, co jest liczbą dość ogromną. W wielu tych miejscach w miarę skutecznym rozwiązaniem są tabletki uzdatniające wodę. Zanieczyszczenia wody w wielu miejscach na świecie są tam ogromne, że nawet opłukanie warzyw, czy umycie zębów grozi poważna infekcją, która w przypadku krajów mało rozwiniętych grozi w większości przypadków śmiercią. Tabletki te są bardzo łatwo dostępne i występują zwykle w dość sporych opakowaniach o względnie niskiej cenie. Są one niezwykle popularne wśród wojskowych, bardziej doświadczonych turystów, oraz ludzi, którzy niosą pomoc humanitarną do krajów niezbyt rozwiniętych. Zwykle jedna taka tabletka jest w stanie uzdatnić litr wody w przeciągu 30 minut od jej wrzucenia.

Jednak jest to rozwiązanie mało skuteczne na większa skalę, może ono być względnie pomocne w jakimś mniejszym społeczeństwie. Jednak dostęp do takich tabletek w krajach mniej rozwiniętych jest bardzo trudny i pochodzą one zwykle z pomocy humanitarnej w dość sporych ilościach. Warto więc pamiętać by na następną wycieczkę zaopatrzyć się także w takie tabletki. A szczególnie wybierając Afryke, Bliski Wschód, czy Amerykę Południową.