Oczyszczanie ścieków za pomocą separatora

Sposobów na oczyszczanie ścieków jest wiele, o czym świadczą liczne urządzenia, które znajdują się na terenie oczyszczalni ścieków. Ważnym elementem oczyszczania jest segregacja ścieków na odpowiednie frakcje, dla których stosuje się inne systemy oczyszczania. Tylko w taki sposób można wydajnie podjąć się próby oczyszczania. W przeciwnym wypadku ma się wiele straty.

Profesjonalne separatory z osadnikami na terenie oczyszczalni ścieków

separator z osadnikiemPodstawowym elementem, który służy do rozdzielenia ścieków są filtry separacyjne, nastawione na konkretne frakcje. Zadaniem takiego filtra nazywanego popularnie separatorem jest oddzielenie konkretnego rodzaju nieczystości od innych. Przykładem są separatory tłuszczowe, które wyodrębniają frakcje tłuszczu z ogólnego ciągu ścieków. Tym sposobem można w łatwy sposób przekierować ścieki na inny tor gdzie będą w sposób bardziej odpowiedni poddane oczyszczaniu. Na drodze kolektory ściekowego najlepiej jest zainstalować separator z osadnikiem, do którego będą trafiały wyodrębnione ścieki. Osadniki występują w formie zbiorników, z których w łatwy sposób można pobrać zawartość do dalszej obróbki. Na naszym przykładem z tłuszczami mamy właśnie taką sytuację, że tłuszcze trafiają do separatora, skąd są zaś pobierane do dalszej obróbki za pomocą pompy lub opróżniania grawitacyjnego. Podobnie ma się sprawa z innymi formami ścieków, które jako zmieszane trafiają na oczyszczalnie.

W ten właśnie przedstawiony sposób działają wszystkie profesjonalne oczyszczalnie. Podobnie jak w przypadku wysypisk śmieci, gdzie jeśli są one segregowane łatwiej jest nimi manipulować i utylizować, tak samo jest ze ściekami, gdzie tylko odpowiednia segregacja zapewni nam odpowiednią wydajność na wysokim poziomie. Coraz więcej oczyszczalni działa właśnie w ten sposób.

Oczyszczanie ścieków za pomocą separatora