Nowoczsna hydroizolacja tarasu

Taras różni się od balkonu tym, że ściśle przylega do podłoża. Często problemem jest to, że beton lub drewno tarasowe staje się wilgotne. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem podsiąkania. Zarówno betonowy, jak i drewniany taras możemy zabezpieczyć przed wilgocią, oczywiście jeśli zastosujemy prawidłowe środki do hydroizolacji. Mowa zarówno o folii, jak i chemii budowlanej.

Taras odporny na wodę

prawidłowa hydroizolacja tarasuTarasy betonowe są najtrwalsze. Prawidłowa hydroizolacja tarasu z tego budulca polega przede wszystkim na położeniu folii budowlanej przed zrobieniem wylewki. Jest to fizyczna ochrona przed wilgocią. Woda nie wsiąknie w materiał syntetyczny, a co za tym idzie, beton nie będzie miał kontaktu z wilgocią gleby. Dodatkowo stosuje się iniekcję krystaliczną. Polega ona na nawierceniu betonu, a później zaaplikowaniu substancji, która blokuje podsiąkanie w betonie. Można wybrać również plastyfikator hydroizolacyjny do betonów. W przypadku tarasów drewnianych folia to również dobry pomysł. Trzeba jednak użyć olejów do hydroizolacji drewna, a także koncentratów płynnych. Nie tworzą one żadnej powłoki i posiadają gęstość wody. Doskonale wsiąkają w strukturę drewnianych łat tarasowych, tworząc bezpieczną od wilgoci powierzchnię na trzy centymetry wgłąb. Wydłuża to żywotność drewna o dobre dziesięć lat. Po jakimś czasie warto ponowić zabieg, średnio raz na dekadę.

Prace związane z hydroizolacją są bardzo istotne. Jest to etap prac, którego nie można pominąć. Na pozór wydaje się być mało ważnym, ponieważ podczas hydroizolacji nie widać postępów w budowie. W praktyce od tego, jak fachowcy podejdą do tych czynności zależy, jak długo będziemy cieszyć się przestrzenią tarasową bez planowania kosztownych prac remontowych. Jest to ważne szczególnie na terenach podmokłych.

Nowoczsna hydroizolacja tarasu